Transplantace vlasů: Jak vybrat správnou metodu?

Transplantace vlasů je oblíbeným zákrokem, který podstupují pacienti trpící řídnutím vlasů. Mnoho lidí se domnívá, že existuje pouze jedna univerzální metoda transplantace, která by vyhovovala všem, opak je však pravdou. Každý z nás je originál a každému vyhovuje něco jiného. Výběrem správné metody transplantace lze docílit kýženého a přirozeného výsledku. Mezi jakými metodami můžete vybírat? 

Metody transplantace vlasů

Spolu s vývojem nových technologií se vyvíjí i nové a modernější metody transplantace vlasů, které jsou méně invazivní a přinášejí ještě přirozenější výsledky. 

Základem každé metody je získání vlasových štěpů z dárcovské oblasti pacienta – oblast s trvalým růstem vlasů. Následně se tyto štěpy a implantují na místa předem určená.  

V čem se jednotlivé metody liší: 

Metoda FUT 

Jde o nejstarší metodu, která se v dnešní době už prakticky nevyužívá. U této metody se odebírá ze zadní části hlavy celý pruh kůže, z něhož se následně mikroskopicky získávají jednotlivé štěpy. Hlavní nevýhodou je, že v místě vznikne viditelná jizva a může dojít i k trvalému znecitlivění, navíc množství získaných štěpů je zpravidla nedostatečné. Tato radikální metoda je spojená s výraznou bolestí během hojení a při vyndávání stehů, i z toho důvodu se od metody už upustilo a vznikly šetrnější metody.  

Metoda FUE 

Metoda FUE je modernější a šetrnější alternativou, která umožňuje přesnou extrakci jednotlivých vlasových štěpů z dárcovské oblasti a jejich transplantaci do oblasti s řídnoucími vlasy. Implantace je 2kroková. To znamená, že nejdřív je nutné udělat příjmové zářezy neboli jamky, do kterých se následně vkládají jednotlivé štěpy pomocí pinzety.  

U tohoto typu implantace nemá lékař dostatečnou kontrolu nad úhlem, směrem a hloubkou implantovaného štěpu. Z toho důvodu může být konečný výsledek méně přirozený. Úspěšnost přijetí štěpů se pohybuje kolem 70 %. 

Metoda DHI 

Metoda DHI je oproti předchozím metodám méně invazivní díky tomu, že není potřeba vytvářet příjmové jamky na místech, kam se umístí vlasové štěpy. Díky tomu, že je DHI metoda 1kroková, je zároveň šetrnější, přesnější a rychlejší. Lékař má větší kontrolu nad směrem, úhlem a hloubkou implantace štěpů a dokáže vytvořit vyšší hustotu již během jedné transplantace. Úspěšnost této metody je 90-95 % a zajišťuje přirozený výsledek

Pro vkládání štěpů lékaři využívají speciální nástroj, který poskytuje vyšší přesnost a jemnější aplikace. Tato metoda dosahuje nejvyšší procentuální úspěšnosti ujmutí vlasových štěpů. 

Robotická transplantace vlasů 

V současné době tato metoda získala velkou pozornost, ale často není interpretovaná zcela správně. Ve skutečnosti jde zpravidla o semi-transplantaci, kdy se robotický systém využívá k automatizaci pouze některých kroků. Ve většině případů robot obřezává a vyjímá štěpy, ale následnou transplantaci provádí lékař technikou FUE.  

Výběr metody

Podívejte se, jaké faktory hrají roli při výběru vhodné metody transplantace vlasů. 

1) Typ a rozsah vlasového řídnutí 

Ne každý přichází o vlasy stejným způsobem a ve stejné míře. Před samotnou transplantací je nutné zhodnotit, zda jste vhodným kandidátem pro samotný zákrok. Některé případy řídnutí vlasů je možné řešit snadněji použitím léků nebo lokální aplikací výživných látek. 

Lidé mohou trpět různými formami alopecie, ať už se jedná o dědičnou androgenetickou alopecii, ztrátu vlasů v důsledku nemoci či traumatu, nebo různé další formy vypadávání vlasů, jako je například alopecia areata – autoimunitní příčina, která způsobuje vypadávání vlasů. Je důležité mezi těmito druhy rozlišovat, protože ne každou formu alopecie lze vyřešit transplantací vlasů. 

Je dobré si uvědomit, že ztráta vlasů je systematické onemocnění a stejně tak byste měli přistupovat i k jeho léčbě. Komplexní terapie a prevence ztráty vlasů zahrnuje mnohem víc než jen proceduru transplantace vlasů. Při terapii se zohledňují všechny faktory, které přispívají ke ztrátě vlasů a na základě nich pak lékaři sestavují doporučení a léčebné postupy. 

2) Zdravotní stav a vhodnost pacienta pro jednotlivé metody 

Klíčovým faktorem je zdraví pacienta, které ovlivňuje vhodnost jednotlivých metod. Před každým zákrokem by měl tedy pacient podstoupit podrobné lékařské vyšetření, protože jen kvalifikovaný lékař může indikovat a provést transplantaci vlasů. Je třeba vzít v úvahu anamnézu, alergie, užívané léky a možné kontraindikace, aby byla zajištěná příprava pacienta na výkon bez komplikací. Některé metody nebo rozsah transplantace mohou taktéž vyžadovat delší dobu rekonvalescence. 

3) Očekávaný výsledek a estetické požadavky pacienta 

Každý pacient od transplantace očekává něco jiného. Někdo chce, aby vzhled po transplantaci byl co nejpřirozenější, někdo touží po hustých vlasech a někdo pouze po doplnění řídnoucích koutů. Estetické požadavky jsou pro volbu vhodné metody také důležité, protože ne každou metodou lze dosáhnout stejného výsledku. 

4) Dostupnost a kvalita vlasů v dárcovské oblasti 

Dárcovská oblast je taková oblast na hlavě pacienta, která nepodléhá řídnutí vlasů, zpravidla to bývá na zadní části hlavy mezi ušima. Z této oblasti se odeberou vlasové štěpy, které jsou následně transplantované na potřebné místo. 

V případě, že pacient nemá dostatečné množství kvalitních vlasových štěpů z dárcovské oblasti, není možné provést autotransplantaci, tedy transplantaci vlastních vlasových štěpů. Je nutné využít jiné metody, které jsou kombinované s kůrou pro zlepšení kvality vlasů, popř. využitím umělých vlasů.  

Jak vybrat nejlepší kliniku na transplantaci vlasů?

Spolu s výběrem vhodné metody souvisí i výběr renomované kliniky estetické medicíny, kde zákrok podstoupíte. Proč je výběr správné kliniky důležitým krokem k úspěšnosti transplantace vlasů? 

  • Zkušenosti a odbornost: Kvalifikovaná klinika má ve svém týmu lékaře a specialisty s bohatými zkušenostmi v oblasti transplantace vlasů. Ti jsou schopní poskytnout klientům odbornou péči a dosáhnout požadovaných výsledků. 
  • Moderní metody a technologie: Kvalitní klinika používá nejmodernější metody transplantace vlasů, a to především metodu DHI, při které lékaři využívají speciální extrakční a implantační nástroje. ABClinic je jedinou klinikou v České republice, která moderní metodu DHI využívá. Zkušení lékaři a moderní technologie minimalizují riziko komplikací, jako je možné zranění během zákroku. 
  • Individuální přístup: Dobrá klinika klade důraz na individuální přístup. Proto chirurg věnuje dostatečný čas konzultaci s pacientem, aby se ujistil, že ví, jaké jsou jeho konkrétní potřeby a představy o výsledku. 

Nejjednodušší způsob, který vám pomůže s výběrem renomované kliniky, je sednout si k počítači a hledat informace. Co vše by vás při výběru kliniky mělo zajímat? 

1) Odbornost a zkušenosti lékaře s transplantací vlasů 

Zjistěte, jaké je vzdělání a kvalifikace lékařů a ostatních zaměstnanců působících na klinice. Kvalitní kliniky bývají zpravidla v tomto ohledu transparentní a na stránkách poskytují životopisy lékařů a odborného personálu.  

Tip: Přečtěte si článek, ve kterém se dozvíte, jak pomocí 4 kroků vybrat toho nejlepšího plastického chirurga.  

Ujistěte se také, že klinika a lékaři mají všechny potřebné licence a akreditace pro provádění tohoto typu chirurgického zákroku. Na klinice ABClinic provádí transplantace vlasů pomocí DHI metody MUDr. Andrea Mačejová, která má všechny potřebné certifikace a školení a je odbornicí na tuto metodu

Začátek spolupráce a školení v DHI Academy jsem zahájila v roce 2016, následně jsem získala certifikát a možnost provádět zákroky samostatně.“

– MUDr. Andrea Mačejová

2) Moderní technologie a vybavení 

Zjistěte, jaké technologie klinika používá. Kvalitní kliniky investují do nejnovějších technologií a vybavení, aby neustále dosahovaly co nejlepších výsledků. To znamená, že budou využívat inovativní metody, jako je například DHI metoda. 

3) Cena 

Rozhodně se při výběru kliniky neorientujte primárně podle ceny. Udělejte si cenový monitoring a získejte cenové nabídky od různých klinik. Podívejte se také na to, co vše je v ceně zahrnuto. 

Cenu zákroku ovlivňuje spousta aspektů, jako je například: 

  • metoda transplantace vlasů, 
  • rozsah a obtížnost zákroku, 
  • úroveň odbornosti a zkušenosti personálu, 
  • geografická poloha kliniky a další. 

4) Hodnocení a recenze 

Před finálním výběrem si přečtěte recenze od pacientů, kteří na klinice podobný zákrok podstoupili. Pomůže vám to získat celkový obraz o kvalitě a pověsti dané kliniky. Existují různé internetové platformy, kde pacienti sdílejí své zkušenosti, jako jsou například recenze na Google a facebooku nebo speciální weby, které se věnují hodnocení zdravotních zařízení. 

Mnoho klinik také poskytuje na svých webových stránkách fotografie před a po, díky kterým získáte jasnou představu o výsledcích transplantace vlasů za použití konkrétní metody. 

5) Konzultace s lékařem 

Poskytuje vámi zvolená klinika individuální konzultace a plánování před zákrokem? Kvalitní klinika by měla klást důraz na bezpečnost, pohodlí a potřeby pacienta. Součástí je také poskytnutí jasných a srozumitelných informací ohledně zákroku, očekávání, nákladů a potřebné péče po zákroku. 

Díky konzultaci budete mít možnost kliniku navštívit osobně. Přijdete do kontaktu nejen s lékařem, ale i s dalším personálem a podíváte se také na prostředí a zařízení kliniky, abyste si udělali obrázek o jejich vybavení a přístupu. 

Faktorů, které ovlivňují výběr vhodné metody transplantace, je mnoho. Vždy byste se o výběru měli poradit se zkušeným chirurgem, který provede podrobnou diagnostiku vypadávání vlasů a zváží všechny aspekty, jako je váš zdravotní stav, rozsah řídnutí vlasů a vaše očekávání. Na základě toho pak zvolí nejen vhodnou metodu, ale i rozsah zákroku. Proto je důležité vybrat především kvalitní kliniku estetické medicíny a lékaře, který má potřebnou kvalifikaci a zkušenosti s transplantací vlasů. Objednejte se k nám na konzultaci zdarma a mějte jistotu, že budete v rukou těch největších odborníků na metodu DHI. 

Napsat komentář