Jaké existují metody transplantace vlasů a jejich výhody?

Je vaším snem mít husté vlasy, ale příroda vám bohužel v tomto směru nenadělila? Máte štěstí, že žijete ve světě, kde díky moderním technologiím estetické medicíny můžete mít během chvíle na hlavě spoustu vlasů. Přečtěte si, jaké existují metody transplantace vlasů a jaký je mezi nimi rozdíl. 

I přesto, že je představa hustých vlasů na počkání lákavá, je potřeba si uvědomit, že léčba ztráty vlasů je komplexní proces, který zahrnuje mnohem víc než jen samotnou proceduru transplantace. Při terapii lékař zohledňuje všechny okolnosti, které mohly přispět ke ztrátě vlasů.

Co je to transplantace vlasů? 

Předtím, než se vrhneme na popis jednotlivých metod, je dobré si ujasnit, co si můžete pod pojmem transplantace vlasů představit a pro koho je vhodná. 

Jde o chirurgický invazivní zákrok, jehož cílem je obnovení růstu vlasů u osob, které trpí alopecií nebo nadměrným vypadáváním vlasů. Transplantace vlasů je často spojovaná s muži, ale jde o proceduru, kterou mohou absolvovat i ženy. Před tím, než se pro transplantaci vlasů rozhodnete doporučujeme podstoupit důkladnou diagnostiku, která představuje první důležitý krok pro efektivní léčbu ztráty vlasů. 

Základem každé metody transplantace vlasů je získání vlasových folikul – štěpů z dárcovské oblasti. Ta se nachází většinou na zadní části hlavy, protože tam vlasy zpravidla nepodléhají ani těžké formě dědičné alopecie. Vlasové štěpy jsou následně přeneseny do oblasti, kde pacient trpí vypadáváním vlasů. 

Transplantace vlasů je tedy vhodná jak pro muže, tak i pro ženy, kteří se nachází v různé fázi ztráty vlasů. Nicméně metodu nelze využít u lidí, kteří nemají žádné vlasy, protože zde není možnost získat vlastní vlasové štěpy. V takovém případě je jedinou možností použít umělé vlasy. Využití umělých vlasů je řešením, ne ale úplně ideálním, protože každý rok v průměru 10 % těchto vlasů vypadne a navíc nerostou. 

Co je to vlasový štěp?

Vlasový štěp je malý kousek pacientovy tkáně, která obsahuje vlasové folikuly. Jsou to tunelovité kapsy nacházející se ve vrchní vrstvě kůže, ze kterých rostou vlasy. Vlasové štěpy mohou být mikro, ty obsahují 1–3 vlasové folikuly, nebo makro, které obsahují 3–5 vlasových folikul

Před zákrokem

Ve většině případů se využívá pro transplantaci vlasů lokální anestezie, kdy je pacient plně při vědomí, ale necítí žádnou bolest v místě, kde chirurg zákrok provádí. Pokud je však transplantovaná oblast rozsáhlá a vyžaduje mnoho práce, je možnost využít i celkovou anestezii. V takovém případě musí být u zákroku přítomný anesteziolog.  

Po použití anestezie lékař překročí k samotné transplantaci vlasů. Zde se už postup odvíjí od zvolené metody. Přečtěte si jaké existují metody a jak probíhá samotný zákrok

Metoda FUT – Follicular Unit Transplantation 

Metoda FUT je známá technika transplantace vlasů, která byla velice populární před tím, než se objevila šetrnější metoda FUE. V dnešní době se tak tato metoda už běžně nevyužívá. 

Postup zákroku 

Prvním krokem je získání vlasových štěpů, v případě metody FUT chirurg odebere ze zadní části hlavy pacienta pruh pokožky, zhruba o šířce 1,5 cm a délce 10 cm. Vzhledem k tomu, že dochází k odstranění poměrně velké části kůže, tak v místě odstranění kůže vznikne viditelná jizva a může dojít i k trvalému znecitlivění. 

Následně proškolený zdravotní personál rozdělí získaný pruh kůže na vlasové štěpy. Toto oddělování se provádí ve výživném roztoku mikroskopickými řezy, kterými personál rozdělí tkáň na jednotlivé štěpy obsahující jednu nebo více vlasových folikul. Množství získaných štěpů metodou FUT je zpravidla nedostatečné. 

Současně chirurg připraví oblast, kam bude vkládat štěpy. Pomocí ocelového skalpelu vytvoří vlasové kanálky neboli otvory. 

Extrahované vlasové štěpy chirurg pečlivě vkládá do předem připravených otvorů na transplantované oblasti hlavy. Chirurg během implementace dbá na přirozenou orientaci a směr růstu vlasů, aby dosáhl co nejpřirozenějšího výsledku. 

Poslední fází je rekonvalescence. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně invazivní metodu, je celkový proces hojení a vyndávání stehů velice bolestivý, a tak i z toho důvodu se od FUT metody upustilo. Při zotavování se doporučuje dodržovat rady lékaře. V prvních dnech je potřeba se vyhnout mechanickému poškození nově transplantovaných vlasů. Po pár týdnech začne transplantovaná pokožka získávat přirozený vzhled. 

Výhody FUT metody 

 • Umožňuje jednoduchý a efektivní odběr vlasových štěpů. Díky tomu může celý zákrok trvat 3–4 hodiny. Vždy ale záleží na rozsahu transplantace. 
 • Jde o vhodnou metodu pro střední až těžkou alopecii
 • V porovnání s metodu FUE se většinou jedná o levnější variantu

Nevýhody FUT metody 

 • Vznikne viditelná jizva v místě, kde byl odebrán pruh kůže. 
 • Hojení dárcovské oblasti trvá až jeden měsíc. 
 • Jedná se o poměrně invazivní zákrok, takže v pooperační fázi může mít pacient bolesti.  
 • Může dojít k znecitlivění části, kde byl odebrán pruh kůže. 

Metoda FUE – Follicular Unit Extraction 

Metoda FUE je pokročilý a moderní způsob transplantace vlasů, který umožňuje přesnou extrakci jednotlivých vlasových štěpů z dárcovské oblasti a jejich transplantaci do oblasti s řídnoucími vlasy. Jedná se o oblíbenou a šetrnější alternativu k tradiční metodě FUT. 

Postup zákroku 

V prvním kroku chirurg získává vlasové štěpy. V tomto případě neodebere pacientovi celý pruh kůže, ale vlasové štěpy odebírá po jednom. K jejich získání používá speciální kruhové duté jehly o průměru 0,6–1 mm

Po získání štěpů lékař určí jejich kvalitu a proškolený asistent je očistí od přebytečné tkáně a vloží je do živného roztoku.  

Následně chirurg pomocí ocelového skalpelu vytvoří vlasová lůžka, kam umístí získané štěpy. Kromě klasického ocelového skalpelu může chirurg využít speciální skalpel – Sapphire Pen. Jde o velmi ostrý nástroj, který má místo ocelového ostří safírové sklíčko. Díky němu dokáže lékař vytvořit velmi přesný kanálek pro vlasový štěp.  

Fáze rekonvalescence je u FUE metody kratší a méně náročná než u metody FUT. Nicméně stále se jedná o poměrně invazivní metodu a pro úspěšný výsledek je potřeba dodržovat doporučení lékaře. 

Výhody FUE metody 

 • Méně invazivní, oproti metodě FUT nevznikají jizvy. 
 • Malé nebo žádné pooperační bolesti. 
 • Vhodná metoda spíše pro lehkou až střední alopecii, například k transplantaci vlasů při vznikajících koutech. 

Nevýhody FUE 

 • Oproti metodě FUT se jedná o dražší variantu
 • Je časově náročnější kvůli tomu, že se odebírá jeden vlasový štěp po druhém. 
 • Nelze využít pro těžkou alopecii, protože lékař během jednoho sezení může odebrat pouze určitý počet vlasových štěpů. 
 • Uchytí se pouze 40-50 % vlasových štěpů. 

Metoda DHI – Direct Hair Implantation 

Je jednou z nejnovějších metod a byla vyvinutá s cílem zlepšit přesnost, rychlost a úspěšnost transplantace vlasů. 

V čem je tato metoda jiná? Metoda využívá extrakční a implementační nástroje o průměru méně než 1 mm. Díky nim je dosaženo přirozených výsledků a rychlejšího hojení oproti ostatním metodám transplantace vlasů. 

Postup zákroku 

První část procedury má stejný průběh jako metoda FUE. Hlavním rozdílem oproti předchozím metodám je způsob implementace získaných vlasových štěpů. Pomocí speciálního nástroje Choi Pen může chirurg získaný a očištěný vlasový štěp rovnou umístit na požadované místo, aniž by musel nejprve vytvořit vlasové kanálky. Navíc nástroj umožňuje lékaři vlas správně nasměrovat a také ovlivnit hloubku jeho vložení.  

Díky tomu se zkracuje doba, kdy jsou vlasové štěpy umístěné ve výživném roztoku – tím se zvyšuje šance, že se vlasy uchytí. Pravděpodobnost odumření vlasových štěpů totiž roste s dobou, kterou stráví mimo tělo. 

Výhody DHI metody 

 • Možnost transplantovat 70–90 vlasových štěpů na 1 cm2, což je více než u ostatních metod. Díky tomu tato metoda umožňuje pacientům získat opravdu husté vlasy. 
 • Rychlost – díky nástroji Choi Pen je DHI metoda rychlejší než metoda FUE. 
 • Není potřeba vytvářet vlasové kanálky, jde tedy o nejméně invazivní metodu
 • Rychlá pooperační rekonvalescence. 
 • Možnost implementovat štěpy mezi existující vlasy, takže není potřeba před zákrokem ostříhat vlasy, to je velkou výhodou zejména při transplantaci vlasů u žen. 
 • Efektivita – při transplantaci DHI metodou se ujme až 95 % vlasových štěpů, což je více než u ostatních metod. 

Nevýhody DHI metody 

 • Finanční náročnost – během jedné procedury se spotřebuje několik kusů implementačních nástrojů. 

Tip: Objednejte se na nezávaznou konzultaci a zjistěte, zda je pro vás metoda DHI ta pravá.

Robotická transplantace vlasů 

Robotická transplantace vlasů využívá metody výše popsané – jen s tím rozdílem, že je používá robotický systém k automatizaci některých kroků transplantace, konkrétně k získávání a vkládání vlasových štěpů. 

Tato metoda v poslední době získala spoustu pozornosti, ale často není interpretovaná zcela správně. V realitě se jedná zpravidla o semi-transplantaci, u které robot využívá automatizace některých kroků. Většinou robot obřezává a vyjímá vlasové štěpy, následný průběh transplantace provádí lékař technikou FUE. 

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv metodu transplantace vlasů, ujistěte se, že se svěříte do rukou renomované kliniky estetické medicíny, a především chirurga s potřebným vzděláním a praxí. Jen zkušený personál a profesionální přístup vám zajistí 100% přirozené výsledky. Objednejte se na konzultaci zdarma k našemu zkušenému chirurgovi a vyzkoušejte metodu DHI. Jsme první klinika estetické medicíny v České republice, která DHI metodu používá. Procedury provádí pouze lékaři a personál, který prošel zaškolením a certifikací.

Napsat komentář