Kapsulární kontraktura po zvětšení prsou implantáty a jak jí předejít

Krásná prsa jsou přáním mnoha žen. Dnes již existuje mnoho způsobů, jak docílit atraktivního dekoltu i u žen, kterým od přírody „nebylo dáno“. Jednou z nejtradičnějších a nejčastějších metod je zvětšení prsou pomocí prsních implantátů. Jako každá operace však i tato může způsobit komplikace. My jsme si povídali s doktorem z ABClinic Art & Beauty v Praze o jedné z nejčastějších obtíží po augmentaci prsou, tzv. kapsulární kontraktuře, ale i o tom, jaké existují způsoby její prevence.


Pane doktore, kolika ženám jste již pomohl splnit sen o krásných ňadrech?

To jsem nikdy nepočítal, přes 1.000 už jich ale určitě bude.

Výsledek operace znamená pro mnoho pacientek radost z ladných ženských kontur, pro mnohé i získání většího sebevědomí. Co když se ale objeví komplikace? Co to přesně je kapsulární kontraktura nebo kapsulární fibróza?

Kolem implantátu se po operaci vždy objeví tenká vrstva pojivové tkáně, tzv. kapsule. Tělo chce „ochránit“ tělo od implantátu a vytvoří tenkou blanku, což je zcela normální imunitní odpověď na cizí tělesa, jako jsou silikonové implantáty. Ve většině případů si takového jevu nevšimneme, protože vrstva tkáně zůstává elastická a měkká a slouží pouze jako ochranná funkce pro tělo. Někdy však tělo reaguje na implantáty intenzivněji a kolem implantátů vytváří silnější a pevnější pouzdro, případně dojde dokonce ke stažení tkáně kolem implantátu, díky čemuž prs ztvrdne a může změnit i svůj přirozený tvar, jedná se o tzv. kapsulární fibrózu neboli kontrakturu.

Jak často se kapsulace objeví?

Literatura uvádí 2-8 % případů žen, které podstoupily zvětšení prsou pomocí implantátů.

Jaké jsou nejrizikovější faktory vzniku kapsulace?

Důvody nebo „spouštěče“ kapsulární fibrózy nebyly dosud jednoznačně objasněny. Nicméně současná medicína ví o několika rizikových faktorech, které mohou mít a zřejmě i mají vliv na rozvoj této komplikace, a to:

 • Povrch implantátů: implantáty mohou mít různý povrch – hladký, texturovaný, mikro texturovaný. U implantátů s texturovaným nebo mikro texturovaným povrchem je prokázaná mnohem menší míra vzniku kapsulace než u implantátů s hladkým povrchem.
 • Poškození implantátu (ruptura): prasknutí implantátu a únik silikonu může způsobit reakci těla v podobně kapsulární fibrózy
 • Krvácení: je jednou z nejčastějších příčin vzniku kapsulace. Proto my vždy při operaci vkládáme drény, aby bylo jakékoliv zbytkové množství krve odvedeno
 • Mikroinfekt: v ráně znamená téměř vždy vznik kapsulární fibrózy. Může se přenést přes implantát, z operačních nástrojů nebo rukavic operatéra.
 • Genetický sklon k vyšší tvorbě jizev
 • Autoimunitní porucha vazivové tkáně: je to zvýšená reakce těla na cizí tělesa v organizmu, který se brání. Autoimunitní onemocnění je dokonce kontraindikací k estetické operaci
 • Ozařování při rakovině prsu: u pacientek, které podstoupily léčbu rakoviny ozařováním je riziko kapsulace extrémně vysoké. Proto těmto pacientkám doporučuji použití vlastní tkáně, tj. zvětšení prsou vlastním tukem.
 • Pozice implantátu: pokud vložíme implantát pod žlázu, je pouze hmatový vjem výraznější, pacientka si tvrdnutí prsu nebo deformity snáze všimne. Pokud je pod svalem, je více krytý a prsa jsou ze zásady tvrdší na omak. Navíc, pokud reoperujeme prsa po kapsulární fibróze, vkládáme je vždy na jiné místo než při první operaci. Jestliže se implantát nacházel pod žlázou, použijeme při druhé operaci umístění pod sval. Jestliže již pod svalem byl, nemáme příliš možností k vložení nového implantátu.

Jak poznám, že u mě po plastice prsou došlo ke kapsulární kontraktuře?

V prsou budete cítit určité napětí. Prsa budou ztuhlá, může dojít i ke zvětšení prsu. V závažnějších případech nastupuje bolest prsu nebo dokonce změna jeho přirozeného tvaru, deformace, posunutí nebo otočení, případně úplné ztvrdnutí. Můžete nahmatat tvrdou kapsuli kolem implantátu. Kapsulární fibróza může postihnout obě prsa najednou nebo jen jedno.

Literatura uvádí pro klasifikaci stupňů závažnosti kapsulární fibrózy tzv. 4 Bakerovy stupně:

 • Baker I: prsa jsou měkká a mají normální přirozený tvar, jedná se o normální nález
 • Baker IIa a Baker IIb: prsa jsou na pohmat mírně až výrazně ztuhlá, mají ale normální tvar
 • Baker III: prsa jsou ztuhlá a lehce deformovaná – tlak na implantát způsobuje jeho deformaci, posunutí nebo otočení
 • Baker IV: nejzávažnější typ kapsulární kontraktury, který se projevuje ztvrdnutím prsu, prs je často studený, tvrdý a výrazně bolestivý, dochází k jeho deformaci

Kdy po operaci se kapsulace projevuje?

Kapsulace se může objevit už 2-4 týdny, případně do 2 měsíců po operaci, a to zejména v případech, kdy je příčina peroperační. Tedy pokud došlo k nadměrnému krvácení, mikroinfektu nebo použití nevhodného dezinfekčního roztoku při operaci.

U ostatních příčin kapsulace vznikne i na konci životnosti implantátu, kdy dochází k poškození jejich povrchu.

Podle dostupných studií se většina, tj. asi 60 % kapsulárních fibróz, ohlásí během prvních 6 měsíců po operaci.

Znamená kapsulace vždy reoperaci?

Nikoliv, vznik kapsulární fibrózy neznamená vždy automaticky výměnu nebo odstranění implantátů. Pokud pacientce nečiní problém, netřeba prsa znovu operovat. Také je dobré vědět, že kapsulace může být v pokročilém stádiu nepříjemná a bolestivá, nicméně nepřináší zdravotní rizika.

Obecně platí, že čím dříve kapsulární fibrózu ošetříme, tím je větší naděje na její vyléčení bez operace. Teprve pokud neoperativní metody nepřinesou zlepšení situace, je chirurgické řešení nevyhnutelné.

Pokud u mě nastane kapsulace, jaké jsou možnosti pro její odstranění?

Podle závažnosti kapsulace existují různé způsoby ošetření, jejichž cílem je ztvrdlou tkáň kolem implantátu uvolnit, rozšířit nebo ji chirurgicky odstranit. Obecně lze říci, že při závažnosti I-II Bakerovy stupnice lze aplikovat neoperační metody léčby kapsulární fibrózy, při stupních III-IV je třeba kapsulaci odstranit pomocí operace.

Jak tedy konkrétně lze léčit kapsulární kontrakturu?

Možností, jak odstranit kapsulární fibrózu po operaci prsou, je chirurgický zákrok zvaný kapsulotomie. Při ní lékař otevře stažený, zjizvený vazivový obal a uvolní ho od implantátu. Tím získá implantát více místa, aby se mohl opět rozepnout a znovu nabýt svůj původní tvar. Prso opět změkne. Nedojde tedy k odstranění pouzdra, jen k jeho uvolnění. Proto se tento zákrok provádí u pacientek, které mají velmi tenkou prsní tkáň.

Jinou možností, kdy je kapsula otevřena, uvolněna a navíc odstraněna, je tzv. kapsulektomie. Lze ji provést u pacientek, jejichž prsní tkáň má dostatečnou tloušťku. Riziko opětovného vzniku kapsulace se po kapsulektomii je nižší, znovuobjevení kapsulární kontraktury však nelze vyloučit.

Pokud dosáhne kapsulární fibróza vyššího stupně, nastává čas pro výměnu implantátu nebo jeho vyjmutí. Přes původní jizvu je vyňat implantát společně se ztluštělou tkání, kapsulou, nebo alespoň její větší částí. Pak může být vložen nový implantát nebo je použit pro vyplnění místa po vyjmutém implantátu vlastní tuk či zůstane prs prázdný, případně je zbylá tkáň domodelována. Při implantaci vlastním tukem je výhodou, že již nemůže opakovaně dojít ke kapsulární kontraktuře.

Dá se kapsulaci zabránit nebo snížit riziko kapsulace?

Podle mého názoru ano. Je několik aspektů, které je třeba dodržet, abychom riziko kapsulace minimalizovali. Jedním z nich je maximálně sterilní prostředí při operaci, proplach implantátu antibiotickým roztokem, případně tzv. no-touch technika, kdy implantát není kontaminován. Také volba implantátu je velmi důležitá. Již jsem zmínil, že riziko vzniku kapsulace při použití implantátů s texturovaným povrchem je mnohem nižší než u hladkých implantátů.

Zákrok by měl vždy provádět atestovaný plastický chirurg, který má rozsáhlé zkušenosti v oblasti augmentace prsu. Na snížení rizika vzniku kapsulace má vliv i to, jak šetrná je operační technika, zda dovede minimalizovat tvorbu modřin a zjizvení tkáně. Zkušený operatér navíc dovede správně vyhodnotit vhodné umístění implantátu vzhledem k indikaci pacientky a riziku vzniku kapsulární fibrózy – pod žlázu, pod sval či dual-plane.

Antibiotická profylaxe během a po operaci také pomáhá předcházet infekcím v oblasti rány. Aby se redukovalo riziko kapsulární fibrózy, měla by dále pacientka po zákroku pečlivě dodržovat všechna předepsaná pravidla chování. Především by měla používat vhodnou kompresní podprsenku, která pevně podpírá prsa a přispívá k hojení bez komplikací.

Prevence vzniku kapsulární kontraktury:

 • Vhodný povrch implantátu – tedy texturované nebo mikro-texturované prsní implantáty
 • Antibiotika při a po operaci
 • Maximálně sterilní prostředí při operaci – no-touch technika
 • Nošení správné kompresivní podprsenky po operaci a nošení podprsenky bez kostic nejméně 6 měsíců po operaci
 • Vitamín E
 • Masáže prsou před operací

Na koho by se pacientka měla obrátit, pokud se u ní vyskytne kapsulární kontraktura a potřebuje ji odstranit?

Nejlepší je obrátit se na svého operatéra. Ten má k dispozici většinou kompletní zdravotní dokumentaci pacientky. Ovšem lze možné kontaktovat i jiné pracoviště, které má s daným zákrokem zkušenosti. U nás na ABClinic Art & Beauty operují výhradně certifikovaní plastičtí chirurgové s dlouholetou praxí. Takže rádi pacientkám, které trápí kapsulace, pomůžeme.

Pokud kapsulární kontraktura nastane, kdo nese náklady na její odstranění a jak jsou vysoké?

U některých značek implantátů výrobce garantuje klientkám s vyšším stupněm kontraktury, která vznikne do 10 let od operace, výměnu implantátů zdarma. U nás na klinice právě proto tyto značky preferujeme.

Jaká je cena odstranění kapsulární fibrózy?

Odstranění kapsulární fibrózy je svébytná operace. Cena se liší v závislosti na tom, zda pouze odstraňujeme nebo uvolňujeme kapsulu, nebo si pacientka přeje také vyměnit implantát. Pak je operace o něco málo dražší než prvotní zvětšení prsou.

Napsat komentář