ABClinic umožňuje pojištění k operacím

S tím, jak se posouvá vývoj ve zdravotnictví, přirozeně roste také zájem o bezpečnost pacientů během a po operacích a snaha tuto oblast neustále zlepšovat a kultivovat. Ačkoli se chirurgická péče za poslední roky výrazně zdokonalila, pooperační komplikace zůstávají významným zdrojem morbidity, mortality a nákladů pro zdravotní systémy. Vaše pojišťovna může odmítnout plnění.

Pokud absolvujete estetickou operaci, kterou nepředepsal lékař, a objeví se komplikace, může dojít k situaci, kdy vás zdravotní pojišťovna vyzve, abyste se podíleli na nákladech na ošetření. Úhradu nákladů může pojišťovna dokonce odmítnout úplně. 

Pojištění následných nákladů jako prevence

Pro prevenci takových nebezpečí lze použít nějakou formu pojištění následných nákladů, které vás před finančním rizikem ochrání. Minimalizaci rizik a maximální bezpečí poskytuje například pojištění beautyprotect®. Toto pojištění v závislosti na zvoleném tarifu převezme vaše náklady v případě, že se zdravotní pojišťovna na těchto nákladech podílí jen částečně, nebo dokonce vůbec. Pojistit se navíc můžete od okamžiku operace až na pět let.

Pojištění následných nákladů většinou poskytuje: 

  • úhradu lékařsky nutných nákladů na ošetření, 
  • úhradu výdajů na léky a pomůcky,  
  • a pojistné plnění v případě smrti následkem pojištěné estetické operace.

Nesplnil zákrok vaše očekávání? 

Můžete si sjednat i takové pojištění, které zaručí, že vám bude plnění vyplaceno, pokud se z lékařského či estetického hlediska nedosáhne kýženého výsledku operace. V takovém případě je totiž potřeba provést další ošetření či operaci. Pojistit si můžete i prsní implantáty, které vám v případě poškození vymění. 

Důvěřuj, ale prověřuj

Je ale důležité zvolit to správné pojištění, proto byste neměli brát na lehkou váhu prověření poskytovatele.Výhodou je, že pojištění následných nákladů od beautyprotect® není závislé na druhu a počtu zákroků v den operace, takže uhradíte jen jedno pojistné bez přirážek. Navíc se vyznají v legislativě jednotlivých zemí, a tudíž ví, kde existují mezery v krytí u estetických operací a ošetření soukromým lékařem. 

Napsat komentář