3D tisk a biotisk: Co přinese budoucnost plastické chirurgie?

O tom, že se na 3D tiskárně dají tisknout nejrůznější předměty, jako jsou architektonické modely nebo náhradní díly, jste už asi slyšeli. Ale věděli jste, že se 3D tisk stává stále více populárním a užitečným nástrojem v plastické chirurgii? Je to tak, v posledních letech dochází k rychlému rozvoji technologií a inovací v mnoha oblastech a plastická chirurgie není výjimkou. 

Co je 3D tisk?

Jde o technologii, která umožňuje vytvářet trojrozměrné předměty na základě digitálního modelu. Jak to funguje? Princip spočívá v postupném nanášení materiálu na sebe, dokud nevznikne požadovaný tvar. 

3D tisk a jeho využití v plastické chirurgii

Neumíte si představit, jaké může mít technologie 3D tisku využití pro plastickou chirurgii? Možností je celá řada.  

Výroba individuálních implantátů a protéz

3D tisk umožňuje vytvářet implantáty a protézy, které dokonale odpovídají anatomii pacienta. To znamená, že chirurgové můžou lépe vyhovět specifickým potřebám a estetickým požadavkům klienta. Příkladem může být tisk ucha. Jak? Na 3D tiskárně se naskenuje zdravé pacientovo ucho, podle kterého se pak vytiskne totožné nové ucho. 

Vytváření modelů a simulací výsledků

Chirurgové mají možnost vytvořit přesný model části těla pacienta, což jim pomáhá lépe porozumět jeho anatomii a vizualizovat očekávané výsledky. Zároveň si pacienti můžou díky simulaci snadno představit, jak budou vypadat po zákroku.  

Modely se vytvářejí například u náhrady čelisti. Pacientovi se udělá CT a z něj následná 3D rekonstrukce, podle které se vytiskne model čelisti na 3D tiskárně. Dalším příkladem je vytvoření modelu nádoru i s okolními cévami a nervy. Díky tomu můžou lékaři zvolit vhodný postup operace, aby nedošlo k poškození nervů a cév. 

Zajímavost: Tuto technologii využíváme například před augmentací prsou a plastikou nosu

Výroba šablon a nástrojů

Lékaři využívají 3D tisk také pro vytváření šablon a nástrojů potřebných pro chirurgické zákroky. Můžou si tak například vytisknout šablonu pro přesné umístění implantátů nebo nástroje, které budou přizpůsobené konkrétním zákrokům. 

Jaké výhody přináší 3D tisk pro plastickou chirurgii? 

  1. Vyšší přesnost a individualizace zákroků – vytváření přesných modelů vede k větší přesnosti při plánování a provádění zákroků.  
  2. Minimalizace rizik – přesné modely a simulace umožňují lékaři ještě před samotným zákrokem identifikovat potenciální problémy a rizika. Tím má možnost plánovat zákrok tak, aby tato rizika a problémy minimalizoval.  
  3. Kratší doba rekonvalescence – přesně vyrobené implantáty a protézy se snadno integrují s existujícími tkáněmi, což zlepšuje proces hojení a minimalizuje komplikace.  
  4. Méně invazivní zákroky – díky speciálním nástrojům a šablonám vytisknutým na 3D tiskárně chirurgové provádí zákroky méně invazivně. Minimalizuje se poškození okolních tkání, což vede k rychlejšímu hojení a menším jizvám. 
  5. Nižší náklady – 3D tisk umožňuje oproti tradičním metodám výrobu implantátů a protéz za zlomek ceny. Například výroba implantátů z titanu pomocí 3D tisku je až o 70 % levnější, oproti klasickým postupům. Tím by se tyto zákroky mohly do budoucna stát dostupnější pro více lidí. 

Biotisk v personalizované medicíně

V personalizované medicíně je vše šité na míru konkrétnímu pacientovi. Co to znamená v praxi? Lékař se snaží pomocí nejrůznějších technologií a analytických nástrojů porozumět jedinečným potřebám pacientů a dosáhnout optimalizace léčby. Oproti tradiční medicíně, která se často spoléhá na zaběhnuté postupy, se personalizovaná medicína snaží přistupovat k pacientům na základě jejich specifických genetických informací. 

Biotisk je pak revolucí v personalizované medicíně. Jde o technologii 3D tisku, která umožňuje vytvářet biologické struktury a tkáně. Na rozdíl od běžného 3D tisku, kde se v lékařství využívají materiály jako plasty, kovy a keramika, biotisk využívá živé buňky. Potenciál biotisku je obrovský a spekuluje se tom, že by mohl být v budoucnu běžně používaný k výrobě různých implantátů, včetně orgánů. 

Biotisk a plastická chirurgie

Biotisk je pro plastickou chirurgii velmi perspektivní technologie. Díky možnostem přesného modelování a tisku tkání by mohly být zákroky ještě více individualizované a přizpůsobené potřebám klienta. To by vedlo k lepším estetickým výsledkům i vyšší funkčnosti. 

Na biotisk běžně využívaný v praxi si ještě budeme muset chvíli počkat. Do té doby můžete na naší klinice vyzkoušet nejmodernější přístroje současnosti.    

Napsat komentář